ความรับผิดชอบ

posted on 16 May 2014 23:33 by shuriken
ความรับผิดชอบ คำนี้ในภาษาญี่ปุ่นมีคำคล้ายกัน 2 คำ คือคำว่า 
 
責任 せきにん ใช้ในความหมายว่า เป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ เมื่อเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่่งขึ้นก็ตาม
担当 たんとう     ใช้ในความหมายว่า รับผิดชอบดูแลในส่วนงาน ที่ได้กำหนดเอาไว้
 

Comment

Comment:

Tweet