Basic-Japanese

ทดสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ1

อันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบเก่าลองทำดูครับ

問題Ⅰ 次の文の下線部にはどんな言葉を入れたらよいか。1~4から最も適当なものを選びなさい。
1) こんなに名誉ある賞をいただいて、光栄の です。 1 ばかり 2 いたり 3 いただき 4 きわまり

2) 優勝が決まった瞬間、感激の に達した彼女の目から、一粒の涙がこぼれた。 1 かぎり 2 あげく 3 しまつ 4 きわみ

3) たとえ大きな失敗をしても、人は希望を 、なんとか立ち直っていくものである。 1 失う限り 2 失わない限り 3 失うと思いきや 4 失わないと思いきや

4) 就職の報告 、久しぶりに母校を訪ねてみた。 1 かたわら 2 かたがた 3 かねて 4 ついでに

5) 研究開発の結果、性能 快適性 まったく新しい次元の車が誕生した。 1 とか とか 2 といい といい 3 なり なり 4 やら やら

6) 最近、疲れているせいか、テレビを のままで寝ることが多くなった。 1 つけかけ 2 つけっぱなし 3 つけながら 4 つけつつ

7) もって生まれた才能と人一倍の努力とが 、彼女は音楽家として大成功をおさめた。 1 たりて 2 たえて 3 あいまって 4 あるまじき

8) 政府は国民の要求 、迅速かつ柔軟に政策を改め、实行していかなければならない。 1 に際して 2 に限って 3 に反して 4 に忚じて

9) どんなに苦しい状況でも、経営者は社員 会社であることを忘れてはならない。 1 だけの 2 きっての 3 いての 4 あっての

10) 予想した 、結果はさんざんであった。 1 ごとき 2 ごとし 3 ごとく 4 ごとの

วิธีการผันรูป て…

posted on 16 May 2014 23:06 by shuriken in Basic-Japanese
วิธีการผันรูป て… 
 
การผันรูป te ในภาษาญี่ปุ่นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นเบสิค ที่ทุกคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจะต้องเรียนรู้ไว้ 
เรามักจะเจอบ่อยๆมากแทบจะแทรกอยู่ในทุกประโยค ลองมาดูกันดีกว่าว่ามีการผัน te ได้กี่แบบ

 けい   つく かた
て形 の 作り方
Ⅰグループ
~き(ます) かきます
い+て → かいて
はたらきます   (   )
いきます    (   )
ききます (   )
かきます (   )

~ぎ(ます) およぎます
~に(ます)
~み(ます)
~び(ます)
例外
いきます → いって
(行きます) (行
って)
い+で → およいで
やすみます
ん+で → やすんで
~り(ます)
~ち(ます)
~い(ます)
かえります
っ+て → かえって
まちます
っ+て → まって
すいます
~し(ます) かします

Ⅱグループ
~(e)
っ+て → すって
し+て → かして
たべます
ます
+て → たべて
およぎます (   )
いそぎます (   )
やすみます (   )
のみます (   )
よみます (   )
あそびます (   )
よびます (   )
おわります (   )
かえります (   )
とります (   )
まちます (   )
もちます (   )
すいます (   )
かいます (   )
あいます (   )
かします (   )
だします (   )
ねます (   )
たべます (   )

Ⅲグループ
~します
します
します →  して します
勉強します
結婚します

来ます  きます →  きて 来ます (   )
เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ทาง Skype กันไหม
 
เพิ่งหัดเล่น Skype กับเค้ามันมีฟังก์ชั่นเยอะดีนะครับมีแบบวิดีโอคอล ด้วยซึ่่งภาพก็โอเคเลยครับเพราะว่าเดี๊ยวนี้เนทมันเร็วแล้วแต่ก่อนนี่ยังกระตุกอยู่ แล้วก็หลังๆนี่เล่นแต่เฟซกัน คราวนี้ลองมาใช้สไคป์ ก็เลยคิดว่าหากว่างๆ น้องๆเพื่อนๆพี่ๆ คนไหนสนใจอยากพูดญี่ปุ่นได้ ก็คิดว่าน่าจะลองถ่ายทอดให้ดูบ้าง
 
 
บทเรียนก็ได้ตั้งแต่ชั้นต้นถึงกลางแล้วกันครับ เพราะคิดว่าชั้นสูงน่าจะพูดกันคล่องเขียนกันเป็นอยู่แล้ว ส่วนใหญ่จะพัฒนากันเองได้สบายๆ
หรือใครอยากพูดเป็นเชิงล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะครับ เพราะอาจารย์เป็นล่ามมาหลายปีต่อมาพัฒนาทักษะจนกลายเป็นซุปเปอร์เซลส์ 555 อย่างกะดราก้อนบอลก็เลยจำทักษะการแปลได้อยู่
สำหรับเวลาสอนก็ น่าจะเป็นช่วงเย็นๆหลังจากจารย์เลิกงานแล้วกันนะครับถ้าออนมาเจอก็ลองทักมาได้เลย
สนใจก็แอดมาแล้วกันนะครับ ที่   Skype :  shurikeny1